Jo Kata


  • Saito Shihan's
  • Chang Shihan's
  • Rafael Sensei's
  • Paired Jo Practice
  • 13 Jo Kata

Saito Shihan's 31 Jo Kata

Chang Shihan's 31 Jo Kata

Rafael Oei Sensei's 31 Jo Kata

Paired practice between Saito Shihan and Rafael Oei Sensei's 31 Jo Katas

13 Jo Kata

© Ueshiba Aikido Victoria, BC, Canada: OWH Industries
Webpages & Illustrations by Rafael Oei Victoria, BC, Canada
Updated: 17 December, 2020